مجموعه آموزشی کلیک وب

این مجموعه در نظر دارد تا با آموزش های خود در جهت رشد کسب و کار مدیران در سطح فروش خود تاثیر ویژه ای ایفا کند

و  همچنین سطح دانش فنی و  بازاریابی اینترنتی  افرادی که علاقه مند به  دنیای جدید مارکتینگ هست را افزایش دهد .

در این سایت از صفر بحث  بازاریابی تا طراحی مدل های کسب  و کار و در مرحله بعد مباحث فروش و در نهایت استراتژی های

بازاریابی اینترنتی و  ابزار های آن و در نهایت انواع تبلیغات را به طور مفصل شرح خواهیم داد .

آخرین ویدئو

آخرین مقالات

آخرین ویدئوهای بازاریابی

آخرین ویدئوهای بازاریابی اینترنتی

آخرین مقالات بازاریابی اینترنتی

مسیر آموزش

سطح اول

گروه

سطح دوم
سطح سوم

محتوای تب را در اینجا وارد کنید